Σίδηρος και Οξυγόνο

Ο κύριος ρόλος του σιδήρου είναι να μεταφέρει οξυγόνο σε κάθε κύτταρο του οργανισμού. Αποτελεί σημαντικό συστατικό της αιμοσφαιρίνης, μιας πρωτεΐνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων του αίματος που μεταφέρει οξυγόνο από τους πνεύμονες σε ολόκληρο το σώμα. Αν ο οργανισμός δεν έχει αρκετό σίδηρο, δεν μπορεί να παράγει αρκετά υγιή ερυθρά αιμοσφαίρια για να μεταφέρουν το […]